วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ตอนที่ 1 ใส่พระราชหฤทัย สุขภาพพลานามัยของพสกนิกร

 17 ธ.ค. 2561 13:02 น.

ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์ ชุดสายสัมพันธ์ราชวงศ์จักรี กับราษฏรชาวไทยมุสลิม ปี 2561

Now Playing 1/9
1

ตอนที่ 1 ใส่พระราชหฤทัย สุขภาพพลานามัยของพสกนิกร

2

ตอนที่ 2 ความประทับใจของพี่น้องชาวภาคใต้ ที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3

ตอนที่ 3 น้ำจากพระราชหฤทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4

ตอนที่ 4 พระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

5

ตอนที่ 5 คู่พระทัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

6

ตอนที่ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมากจากพระราชดำริ กับงานสืบสานพระราชปณิธาน

7

ตอนที่ 7 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8

ตอนที่ 8 ตามรอยพระยุคลบาทที่บ้านเจาะบากง

9

ตอนที่ 9 ความทรงจำมุสลิมไทย ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

ความคิดเห็น