วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ตอน1 ป่าชุมชน บ้านต้นตาล

 9 มี.ค. 2564 11:39 น.    เข้าชม 72

โครงการสารคดีสร้างฝันเพื่อสันติสุข ปี 2563

Now Playing 1/30
1

ตอน1 ป่าชุมชน บ้านต้นตาล

2

ตอน2 ปราชญ์ความมั่นคงในสังคมพหุวัฒนธรรม

3

ตอน3 สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต้นแบบวิถีพอเพียง

4

ตอน4 วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand

5

ตอน5 ชันโรงผึ้งจิ๋วเชื่อมความสัมพันธ์

6

ตอน6 วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย

7

ตอน7 ทหารของพระราชา คือที่พึงของประชาชน

8

ตอน8 นราธิวาส ยังยิ้ม

9

ตอน9 ธนาคารแพะ

10

ตอน10 ป่าพรุที่ดีที่สุดของประเทศไทย

11

11 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ปฏิบัติการคืนคนดีสู่ครอบครัว

12

12 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ยุวชนสร้างชาติ

13

13 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน Sky Walk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอาเซี่ยน

14

14 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ลังกาสุกะโมเดล

15

15 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน อาชีวศึกษาประชารัฐ

16

16 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง งามสง่ากลางหุบเขา

17

17 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ผลไม้ชายแดนใต้

18

18 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้

19

19 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน พลิกฟื้นกลุ่มมะพร้าวสายบุรี

20

20 สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอน ท่องเที่ยวฮาลาล

21

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่21 ประเพณีชักพระ จังหวัดปัตตานี

22

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่22 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมวานีตา พลังของผู้หญิง

23

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่23 กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

24

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่24 บัณฑิตขออาสา พัฒนาชายแดนภาคใต้

25

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่25 ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม

26

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่26 ปอเนาะพอเพียง

27

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่27 ไผ่เศรษฐกิจ พืชแห่งอนาคต

28

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่28 ครูรักษ์ถิ่น

29

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่29 ห้องเรียนธรรมชาติ

30

สร้างฝันเพื่อสันติสุข ตอนที่30 ไทยคืนถิ่น

ความคิดเห็น