วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

23 พ.ย. 2563

วันที่​ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา​ ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏ​ฐ์ มณีโชติ​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประดับเครื่องหมายยศให้แก่​ พ.ท.ชัยวัฒน์​ ประฤดาวรรณ​ ณ ​ห้องรับรอง​ ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
27 ต.ค. 2563

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐​ น. พล.ต.สิทธิ ​ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ปลอดทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2563

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐​ น. พล.ท.วาสิฏ​ฐ์​ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ให้กับ จ.ส.อ.บรรหาร พุ่มไม้ ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 2563

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.หญิง ปลื้มจิตต์ ประฤดาวรรณ มารดา พ.ต.ชัยวัฒน์​ ประฤดาวรรณ​ นักวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์​ สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ วัดบัวขวัญ​ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี และในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ เวลา​ ๑๕.๐๐ น. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิง​ศพ...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 2563

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณาเป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมาย "คฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์" ให้กับ พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสนี้ กำลังพล สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย...

..อ่านต่อ
12 ต.ค. 2563

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
8 ต.ค. 2563

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต.ให้กับ นาย ศุภภัสสร์ บุรีแก้ว ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ส.อ. อัศวิน ศรีสวัสดิ์ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น (เป็น ร.ต.) ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
22 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ดังนี้...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน.ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ นาย คือ ๑. พ.ท. อนิวรรตน์ ทับทิมทอง, ร.ท. พรเลิศ ทองแย้ม, ร.ท. บุญลือ นักขะฤกษ์ และ ร.ท. จุมพล สรรพนา ในโอกาสนี้กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมแสดงความยินดี ณ ศปป.๕ กอ.รมน. ใน กองบัญชาการกองทัพบก...

..อ่านต่อ
หน้า 13 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 267 รายการ