วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

15 ธ.ค. 2565

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ ศปป.๕ กอ.รมน.(๔)/ผอ.ศปนย.จชต. และกำลังพล ศปนย.จชต. เดินทางประสานการปฏิบัติและมอบป้ายประกาศรางวัล “ผู้นำเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง”...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2565

พ.อ.สุทธิพงศ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป. ๕ กอ.รมน. เดินทางไปประสานงาน และรับทราบข้อมูลงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์ กับหน่วยในพื้นที่ จชต. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๖๕...

..อ่านต่อ
14 ธ.ค. 2565

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ ร.อ.กิตติชัย กาญจนาภา นายทหารยุทธการ ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ในโอกาสที่ได้รับ พระราชทานเลื่อนยศสูงขั้น ณ สำนักงาน ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ภายใน บก.ทบ. โดยมีข้าราชการ และกำลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
13 ธ.ค. 2565

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลโทธัชพล เปี่ยมวุฒิผอ.ศปป ๕ กอ.รมน/ รองหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองยุทโธปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจการ แก้ไขปัญหา จชต. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองยุทโธปกรณ์พิเศษฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
9 ธ.ค. 2565

วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของหน่วย ศปนย.จชต. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาข้อขัดข้องและมอบนโยบายในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ศปนย.จชต. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น....

..อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2565

วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามการปฏิบัติชองหน่วยตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และการปฏิบัติงานของ ฉก.สันติสุข โดยมี พ.อ. อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ รอง ผบ.ฉก.สันติสุข (๑) ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2565

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๒๐ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๕ ธ.ค.๖๕...

..อ่านต่อ
9 พ.ย. 2565

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางไปยัง สขว.กอ.รมน ภาค ๔ สน. เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามการดำเนินงานระบบการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว (SMIC) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)...

..อ่านต่อ
8 พ.ย. 2565

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต. ได้แก่ ฉก.นราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ., ฉก.อโณทัย อ.หนองจิก จว.ป.น. และ กกล.ทพ.จชต./ฉก.ทพ.๔๓...

..อ่านต่อ
7 พ.ย. 2565

พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ ๗-๙ พ.ย. ๖๕...

..อ่านต่อ
หน้า 14 จาก 37 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 370 รายการ