วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

26 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.กอ.รมน. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับ ส.ท.หญิง ธาริณี เนียมหอม ซึ่งเป็นกำลังพล สผป.ศปป.๕ ฯ เนื่องจากถุงน้ำ ในรังไข่มีรอยรั่ว ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒...

..อ่านต่อ
18 ก.ค. 2562

วันที่ ๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.ติดตามความคืบหน้าและประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๔๘ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. ๒.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.บูกิต ๓.ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.จวบ ๔.ประสานการปฏิบัติ ฉก.นราธิวาส ร้อย.ปชด.ที่ ๒ ๕.ประสานการปฏิบัติ ฉก.ทพ.๒๒ ๖.ตรวจเยี่ยม ชคต.กอลำ ๗.ตรวจเยี่ยม ชคต.ม่วงเตี้ย...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2562

วันที่ ๘ - ๑๒ ก.ค. ๖๒ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโขติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางไปราชการเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต.และติดตามผลการปฏิบัติของหน่วย เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๒ ดังนี้ ๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ ศปนย. อ.ยะลัง จ.ปัตตานี ๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับหน่วย ฉก.ทพ.๔๑ อ.รามัน จ.ยะลา ๑.๓ ตรวจเยี่ยมชุด ชคต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา...

..อ่านต่อ
8 ก.ค. 2562

วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. ฝ่ายติดตามสถานการณ์ สมค.ศปป.๕กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียน SIM CARD และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานฯ มีผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม, กอ.รมน.ภาค ๔ สน., กกล.จชต., กสทช., สมช. และ สล.คปต....

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และรับทราบสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหา จชต. ณ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ ของ ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา จชต....

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖:๑๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และรับฟังการบริหารจัดการของ ศอ.บต. ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ จชต.” ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๙:๐๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พาคณะสื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้น Safety Zone ในตัวเมืองยะลา เพื่อดูการปฏิบัติการร่วมของกำลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร,ตร. และภาคประชาชน) และเยี่ยมชมบริเวณตลาดผังเมือง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๔๕ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี คุณวรรลัดดา พรหมสุข รองประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี และ พ.อ. อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ทพ.๔๗ ร่วมให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๑๕ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมเหมืองแร่เก่าลาบูและอุโมงค์แร่เก่าประวัติศาสตร์ โดยมี พล.อ. มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ กรุณามาให้การต้อนรับคณะ โดย นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศบาลปะแต และ นายวรรณภพ แท่นพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองลาบู มาให้การต้อนรับคณะด้วย...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๕:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสินค้าของกลุ่มกะลาท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดย คุณเซาเด๊าะ โต๊ะปิ ประธานกลุ่มกะลาท่าสาป เป็นผู้ให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
หน้า 18 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 234 รายการ