วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๖:๑๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และรับฟังการบริหารจัดการของ ศอ.บต. ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ จชต.” ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๙:๐๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รองผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พาคณะสื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้น Safety Zone ในตัวเมืองยะลา เพื่อดูการปฏิบัติการร่วมของกำลัง ๓ ฝ่าย (ทหาร,ตร. และภาคประชาชน) และเยี่ยมชมบริเวณตลาดผังเมือง พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๔๕ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี คุณวรรลัดดา พรหมสุข รองประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี และ พ.อ. อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ทพ.๔๗ ร่วมให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๑๕ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมเหมืองแร่เก่าลาบูและอุโมงค์แร่เก่าประวัติศาสตร์ โดยมี พล.อ. มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ กรุณามาให้การต้อนรับคณะ โดย นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศบาลปะแต และ นายวรรณภพ แท่นพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านเหมืองลาบู มาให้การต้อนรับคณะด้วย...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๕:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.หัวหน้าคณะเดินทางนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสินค้าของกลุ่มกะลาท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดย คุณเซาเด๊าะ โต๊ะปิ ประธานกลุ่มกะลาท่าสาป เป็นผู้ให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๒๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.หัวหน้าคณะเดินทางพาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดราษฏร์บูรณะ (ช้างให้) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ มาให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดทรายขาว โดยมี นายอับดุลเลาะ ดาเล็ม ดาเบ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนายสมาน สิปูเต๊ะ กำนันตำบลทรายขาวมาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่บ้านทรายขาว เยี่ยมชมมัสยิดนัจมุดดีน อายุกว่า ๓๐๐ ปี รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา และเวลา ๑๓๐๐ ได้เดินทางไปดูการทอผ้าของกลุ่ม ทอผ้าตำบลทรายขาว ซึ...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยมี พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนา ฯ ณ ห้องเก้าแสน โรงแรม ลี การ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จว.ส.ข....

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ นิวส์ทีวีช่อง ๑๘ โดย ดร.ประภา ศรีนวลนัด เหตระกูล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจาก ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมแนะนำแนวทางการนำเสนอของ New TV โดยเป็นสถานี ที่เน้นการนำเสนอสารคดี และกำลังจะเพิ่มช่วงข่าว ซึ่งการนำเสนอข่าวก็จะเป็นแนวสร้างสรรค์ ไม่เน้นนำเสนอข่าวรุนแรง เช่นเดียวกับ คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว ได้กล่าวเสริมว่า โดยส่วนตัวที่ผ่านมาทำงานร่ว...

..อ่านต่อ
หน้า 22 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 269 รายการ