วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

7 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่ ๓ จชต.เพื่อประสานการปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง กับหน่วยในพื้นที่ ได้แก่ ฉก.ปัตตานี, ฉก.ยะลา, ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ฉก.นราธิวาส ในเรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องใช้งานได้ทุกตัว, การประเมินผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล จำนวน ๑๐๖ ชคต., การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ (ซิมการ์ด), การแลกเปลี่ยนถังแก๊สคอมโพสิต และเรื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ซึ...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. (๑) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ครั้งที่ ๒/๖๒ ๒.๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ คณะ Press Tour พบปะพูดคุยกับ คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส, รับฟังบรรยายสรุปจาก พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน, รั...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

๒.๒ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ฮาลาบาลา อ.แว้ง, ชมสะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย และเยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง บูเก๊ะตา, รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ (ฉก.ทพ.๑๑), รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และกองร้อย ปชด.ของ พัน ร.เชิงรุก ณ ห้องประชุม บก.ฉก. ทพ.๑๑, เยี่ยมชมจุดตรวจท่าข้ามบาโอ๊ะ, เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์ปาโจ อ.สุคิริน โดย พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ มาเยี่ย...

..อ่านต่อ
31 พ.ค. 2562

๒.๓ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปเยี่ยมชม และสาธิตการทำปลากุเลา ที่ร้านบ้านกุเลาทอง แม่แป้นตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2562

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) นำคณะเจ้าหน้าที่ สบพ.ศปป.๕ ฯ ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน Media Visit ครั้งที่ ๑/๖๒ พบปะพูดคุยกับ คุณนพดล ก่อนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท. และคณะบรรณาธิการข่าว ฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขอบคุณที่นำเสนอข่าว จชต. ไปในทิศทางที่ดี น่าสนใจ ข่าวสารที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา จชต. ที่ถูกต้อง โดย ศปป.๕ ฯ สามารถสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบาย การพัฒนาภาคใต้ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมห...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2562

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) และคณะ ฯ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เข้าพบคุณ บัญชา แข็งขัน บรรณาธิการข่าว และคณะ ฯ โดยประเด็นสนทนาในเรื่องของการร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ จชต., การนำเสนอข่าวการเมืองในพื้นที่ จชต. หลังการเลือกตั้ง ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จุดประเด็นให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวที่ยังไม่มีใครรู้ และขอบคุณ ทางช่อง ONE ที่ให้ความสนใจและนำเสนอข่าวในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง...

..อ่านต่อ
17 พ.ค. 2562

ศปป.๕ กอ.รมน. โดย สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. และหน่วยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดซึ่งจัดเข้าหารือในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ได้แก่ บก.ควบคุม อส.จชต., ศปชส., สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ซึ่งจะต้องรายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๒) เข้าร่วม ชี้แจง/หารือ ประสานในการจัดทำตัวชี้วัด ในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในพื้นที่ จชต. เป็นไ...

..อ่านต่อ
17 พ.ค. 2562

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำวารสารเพื่อใต้สันติสุข มอบให้ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙๑๘ เล่ม...

..อ่านต่อ
10 พ.ค. 2562

วันที่ ๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ร.อ.หญิง ลภัสรดา ใจเพียร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
หน้า 23 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 267 รายการ