วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

22 เม.ย. 2565

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูง ขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ ร.ท.หญิง มัลลิกา เหล็กกล้า นักประชาสัมพันธ์ สสน.ศปป.๕ กอ. รมน.​ เป็น ว่าที่ ร.อ.หญิง โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
21 เม.ย. 2565

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูง ขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พ.ท.บุญเชิด จงแจ้งกลาง รอง หก.ยย.ทบ. เป็นนายทหารประจำผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน.ภาค ๑ อัตรา พ.อ. โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
5 เม.ย. 2565

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายคฑาไขว้ ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และแสดงความยินดี กับ พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
1 เม.ย. 2565

วันที่ ๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีแสดงความยินดี และถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น โดยมี พล.อ. อภินันท์ คำเพราะ รอง ผบ.ทบ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ในกองบัญชาการกองทัพบก...

..อ่านต่อ
31 มี.ค. 2565

วันที่​ ๓๑ มี.ค. ๖๕​ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.​ พล.ท.​ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.​ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี​แก่​ พล.ต.​ บุญ​ชัย​ เกษตรตระการ​ รอง​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.​ และ​ พ.อ.​ สุรวิทย์​ รัตนประทุม​ ผช.ผอ. ศปป. ๕ กอ.รมน.​ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น​...

..อ่านต่อ
24 มี.ค. 2565

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.อ.หญิง สุดนารี สุนทรเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้ารับมอบของที่ระลึกในฐานะผู้เขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง "การสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"...

..อ่านต่อ
9 มี.ค. 2565

วันที่​ ๙ มี.ค. ๖๕​ เวลา​ ๐๙.๓๐ น.​ พล.ท.​ ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองยุทโธปกรณ์พิเศษ เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหา จชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕​ โดยมี​ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​เข้าร่วมการประชุม​ฯ​ ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​ ๓ อาคารรื่นฤดี​ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
8 มี.ค. 2565

วันที่​ ๘ มี.ค. ๖๕​ เวลา ๑๗.๓๐ น.​ พล.ท.ธิติชัย​ ปรีชา​ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.​ พรัอมด้วยข้าราชการ​ ศปป.๕ กอ.รมน.​ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ​ พ.อ.หญิง​ วินัดดา​ อินทสุรัช มารดา​ พ.อ.กิตติบดี​ อินทสุรัช​ หน.สำนักงาน​ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.​ ณ​ศาลา​ ๗​ วัดโสมนัสราชวรวิหาร...

..อ่านต่อ
24 ก.พ. 2565

วันที่ ๒๒-๒๔ ก.พ.๖๕ ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน" กิจกรรมที่ ๒ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเสริมสร้าง ความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ณ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส...

..อ่านต่อ
23 ก.พ. 2565

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ "มัสยิดสานใจ สืบสานศาสตร์ พระราชา ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ มัสยิดราชพัฒนา บ้านปิเหล็งใต้ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 206 รายการ