วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

17 ก.ย. 2566

วันที่ ๓ (๑๗ ก.ย. ๖๖) ของค่ายผู้นำเยาวชน ซึ่งจัดโดย ศปป ๕ กอ.รมน. ตลอดทั้งวันในวันนี้น้อง ๆ เยาวชนได้เริ่มลงมือปฏิบัติผลิตสื่อจากการลงพื้นที่พหุวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๖...

..อ่านต่อ
17 ก.ย. 2566

สารคดี "แตกต่างที่เหมือนกัน" ได้รับรางวัล "ผลงานดีเด่นและน่าประทับใจ" ในค่ายอบรมผู้นำสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน ตาม โครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชนซึ่งจัดโดย ศปป.5 กอ.รมน....

..อ่านต่อ
16 ก.ย. 2566

วันที่ ๒ ของ ค่ายผู้นำเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ จัดโดย ศปป.๕ กอ.รมน. ในวันนี้น้อง ๆ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในบรรยากาศชื่นมื่นด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ นั่งรถสองแถวชมเมืองพร้อมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อสังคมพหุวัฒนธรรม...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2566

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับกิจกรรมที่ ๒ โครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน น้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน ๑๐๐ คนได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.ย. ๖๖ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา...

..อ่านต่อ
15 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีเกษียณอายุราชการให้กับ ข้าราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
13 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB ในจังหวัดยะลา...

..อ่านต่อ
12 ก.ย. 2566

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ศปป.๕ กอ.รมน. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม ให้คำแนะนำการจัดทำพื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว IPB...

..อ่านต่อ
4 ก.ย. 2566

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อมอบทุนสนันสนุนการสร้างอาคารประกอบอาหารของที่พักสงฆ์ ปรงดำ บ.คลองต่ำ หมู่ 4 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
4 ก.ย. 2566

วันที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. /ผอ.ศปนย.จชต. เยี่ยมมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจิตอาสา บ้านโตะเปะ ม.๓ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
21 ส.ค. 2566

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 38 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 374 รายการ