วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

23 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต. ​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​"คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๔ จำนวน ๑๒๓ คน...

..อ่านต่อ
21 ธ.ค. 2564

วันที่​ ๒๑​ ธ.ค.​ ๖๔​ ๑๑.๐๐​ น.​เวลา​ ณ​ ห้องน้ำพราว​ รร.​C.S. ปัตตานี​ อ. เมือง​จ.ปัตตานี พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต.​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ "คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๓...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 2564

วันที่​ ๑๘ ธ.ค. ๖๔​ เวลา ๑๑.๐๐​ น.​ พ.อ.ธารา​ ​ปัญญาจันทร์​ รอง​ผอ.ศปนย.จชต.​เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม​ ตามโครงการ​ " คำตอบอยู่ที่ตำบล​" รุ่นที่​ ๒ จัดโดย​ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่​ ๑๘-๑๙ ธ.ค. ๖๔​ ณ​ห้องน้ำพราว​​ รร.​ C.S.ปัตตานี​ อ. เมือง​จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
16 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบอยู่ที่ตำบล” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้นำมวลชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม C.S. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ " คำตอบอยู่ที่ตำบล" โดยมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้สนใจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ กลุ่ม (ประมาณ ๔๘๐ คน) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2564

๘ ธ.ค. ๖๔ กอ.รมน. จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. เป็นประธานฯ...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรรวิหาร เขตดุสิต กทม....

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.สง.ปรมน.ทบ.(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมทางสายการบังคับบัญชา และการบริหารจัดการกำลังพลของหน่วย สง.ปรมน.ทบ. เพื่อรับทราบสถานภาพกำลังพล การช่วยราชการ พันธกิจ ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุน โดยมี พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ร่วมให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
หน้า 5 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 206 รายการ