วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

29 ม.ค. 2563

พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน และขยะล้นโลก ด้วยการใช้ถุงผ้า บอกลาถุงพลาสติก ผลงานการผลิตถุงผ้า 05 ISOC โดยส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
28 ม.ค. 2563

วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๑.๔๕ น. ศปป.๕ กอ.รมน. นำปฏิทินตั้งโต๊ะเหลือใช้ สภาพสมบูรณ์ ที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลของ ศปป.๕ กอ.รมน. ไปมอบให้กับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป...

..อ่านต่อ
28 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.อัครพล พงษ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ​ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ซึ่งในการสัมมนาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มุมมองของประเทศเพื่อนบ้านกับการแก้ไขปัญหา จชต." โดย พล.ต.ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ หน.ศปก.นายกรัฐมนตรี...

..อ่านต่อ
23 ม.ค. 2563

เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๓, ๑๑.๐๐ น. พล.ท. วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิต ณ ห้องประชุม ฉก.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกับ สล.คปต. ในห้วงต้นเดือน ก.พ. ๖๓...

..อ่านต่อ
18 ม.ค. 2563

เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ บก.ทบ. เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณนักรบไทยผู้พลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ...

..อ่านต่อ
14 ม.ค. 2563

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาศิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการข่าว : การเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากฝ่ายการข่าว หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

..อ่านต่อ
3 ม.ค. 2563

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ ส.อ.หญิง ธาริณี เนียมหอม ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
24 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมอวยพร และขอรับพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
20 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ ๓ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ จก.วท.กห. เป็นผู้ส่งมอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ ตัว...

..อ่านต่อ
18 ธ.ค. 2562

ในวันพุธที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ร.ร.ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการสัมมนาโดยส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๒...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 149 รายการ