วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

21 ส.ค. 2566

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
18 ส.ค. 2566

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 2566

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน จ.สงขลา เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ ๑๗ ส.ค. ๖๖ ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. มีน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 2566

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนและการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามโอเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 2566

เริ่มต้นขึ้นแล้ว วันนี้ ๑๕ ส.ค. ๖๖ สำหรับกิจกรรมในโครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน จ.นราธิวาส ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 2566

ผ่านไปอีก ๑ จังหวัด สำหรับการจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชนของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. ให้กับน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖ ได้จัด ให้กับน้อง ๆ เยาวชนใน จ. นราธิวาส ร่วม ๑๐๐ คน...

..อ่านต่อ
13 ส.ค. 2566

ศปป.๕ กอ.รมน. ได้จัดกิจกรรมการเสริมทักษะเยาวชนด้วยสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ “โครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน” ให้กับน้อง ๆ ใน จ.ยะลา จำนวน ๑๐๐ คน (๒๐ กลุ่ม) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 2566

วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๖ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดกิจกรรมการเสริมทักษะเยาวชนด้วยสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ “โครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน”...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 2566

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายมวลชน สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในโครงการ “คำตอบอยู่ที่ตำบล” สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 2566

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดกิจกรรมการเสริมทักษะเยาวชนด้วยสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้ “โครงการสื่อสร้างสรรค์สานฝันเยาวชน”...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 38 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 375 รายการ