วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

27 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม โครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒...

..อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒ การเฟ้นหากลุ่มและผู้นำชุมชนที่เข้มแข็...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล“ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2566

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ พ.ต. วิวัฒน์ เสลาโชติ...

..อ่านต่อ
2 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ย.ล. เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ย.ล....

..อ่านต่อ
24 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะหารือ ประสานการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา...

..อ่านต่อ
24 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๑๕ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ พร้อมด้วย พล.ต. เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.พล.ร.๑๕ /ผบ.ฉก.น.ธ. เข้าเยี่ยมคารวะ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ (บาบออิง)...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ ลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ เครือข่ายมวลชน...

..อ่านต่อ
หน้า 6 จาก 36 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 354 รายการ