วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

24 ก.ค. 2566

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. / ผอ.ศปนย.จชต. เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ จชต.เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา...

..อ่านต่อ
7 ก.ค. 2566

วันที่ ๗ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมตรวจสอบรายละเอียดความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน....

..อ่านต่อ
5 ก.ค. 2566

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
4 ก.ค. 2566

วันที่ ๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๑๙ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอัดเม็ด และเครื่องบดสับสำหรับทำอาหารสัตว์ได้ ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2566

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำข้าราชการ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เครื่องอัฐบริขาร และปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนสถาน ณ วัดสำเภาเชย...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2566

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำคณะ ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. เข้าพบ นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อหารือแนวทาง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล”...

..อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม โครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒...

..อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒ การเฟ้นหากลุ่มและผู้นำชุมชนที่เข้มแข็...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล“ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 37 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 370 รายการ