วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

4 ธ.ค. 2562

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมกำลังพลศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีฯ...

..อ่านต่อ
28 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน ของ ฉก.สงขลา ณ ห้องประชุม บก.ฉก.สงขลา และ ในเวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก.สงขลา ๔๐ ณ บก.ฉก.สงขลา ๔๐...

..อ่านต่อ
27 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ และได้ประสานการปฏิบัติให้ ศอ.บต.สน.ในการสนับสนุน กอ.รมน.ภาค.๔ สน....

..อ่านต่อ
26 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานกับ ศปนย.กอ.รมน.๔ สน....

..อ่านต่อ
19 พ.ย. 2562

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ฯ ร่วมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัยระดับเอเซีย ๒๐๑๙ (Defense and Security 2019) ณ ห้องชาแลนเจอร์ ๑-๒ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จว.น.บ. โดยในงานมีการแสดงระบบอาวุธ ระบบสื่อสารดาวเทียม และโทรคมนาคม ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" ( The Power of partnership)...

..อ่านต่อ
8 พ.ย. 2562

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ และแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กอ.รมน. โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ รอง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.(กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม...

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ประชุมกับศูนย์สันติวิธี เพื่อหารือแนวทางสร้างความเข้าใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกระบวนการ พูดคุยเพื่อสันติสุข ณ ห่องประชุม ศสว.ฯ (บ้านกรงนก)...

..อ่านต่อ
30 ต.ค. 2562

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ประชุมหารือกับ บก.ควบคุม อส.จชต.เพื่อขอรับทราบแนวทางการประเมินความเข้มแข็ง ชคต.ปี ๖๓ ( ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ให้กับ ปค.มท. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต....

..อ่านต่อ
29 ต.ค. 2562

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. คณะ ผอ.ศปป.๕ เข้าเยี่ยมคำนับ หารือ พล.ท.สมพล ปานกุล มทน.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค ๔ สน....

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 15 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 149 รายการ