วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

4 พ.ย. 2565

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.ต.เปรม ญาณะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น จ.ส.ท. โดยมีข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมในพิธี ณ สำนักงาน ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
31 ต.ค. 2565

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ พ.ท.หญิง สุดารัตน์ น้อยแรม...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศปนย.จชต. ได้จัดกำลังพลจำนวน ๑๐ คน เข้ารับการปฐมนิเทศกำลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.ท.วิกร เลิศวัชรา รอง ลธ.รมน. (๓) เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
27 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ศปป.๕ กอ.รมน. ชี้แจงภารกิจการจัด และแผนงาน/โครงการสำคัญของหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศผู้บริหารประจำปี ของ กอ.รมน. ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม....

..อ่านต่อ
26 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน. ณ รร.รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. โดยมี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ พ.อ.ศักดา อนุศาสนรักษ์ ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒)/ผอ.สผป.ศปป.๕ กอ.รมน. และ พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน./หน.ฝ่ายประสานแผน และติดตามผล ด้านความมั่นคง สล.คปต. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.ศปนย.จชต. นำกำลังพลภายใน ศปนย.จชต. เข้ารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการปฎิบัติงานของ ฉก.ยะลา รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานด้านการบริหารและพัฒนา จชต. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 2565

พ.อ.ดำรัส ผ่องพลีศาล ผช.ผอ.ศปนย.จชต. เป็นผู้แทน ผอ.ศปนย.จชต. เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางเสริมสร้างสันติสุข จชต.ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๖๕ ณ สโมสร กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการสรุป และแถลงผลการสัมมนาในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๕...

..อ่านต่อ
20 ต.ค. 2565

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 30 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 300 รายการ