วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

11 เม.ย. 2566

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
31 มี.ค. 2566

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย คฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ และประดับเครื่องหมายยศกำลังพล...

..อ่านต่อ
29 มี.ค. 2566

วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล...

..อ่านต่อ
28 มี.ค. 2566

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ต. ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ.ศปนย.จชต. และกำลังพล ศปนย.จชต. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ร.ท.สิทธิชัย ทวีธางกูล ผบ.ร้อย.ทพ.๒๐๐๖...

..อ่านต่อ
21 มี.ค. 2566

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.หญิง ปภากร เบญจขันธ์, เจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. พร้อมคณะ วช. โดยมี พล.อ. วิณัฐ อินทรสุวรรณ ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นหัวหน้าคณะ, คณะผู้วิจัย มรภ.มหาสารคาม, ผู้เเทนจาก กอ.รมน.จังหวัด ย.ล., ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เตาอบลมร้อนแบบถาดหมุน”...

..อ่านต่อ
19 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๖ พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รองผอ.ศปนย.จชต. เเละ พ.อ.หญิง ปภากร เบญจขันธ์ พร้อมคณะ วช. โดยมี พล.อ. กนก ภู่ม่วง ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นหัวหน้าคณะ, คณะผู้วิจัย ม.ศรีวิชัย, ผู้เเทนจาก ฉก.ปัตตานี, กอ.รมน.จังหวัด ป.น., ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เครื่องสับกาบมะพร้าวเป็นเต๋า และเครื่องสไลด์กล้วย”...

..อ่านต่อ
18 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๖ พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รองผอ.ศปนย.จชต. เเละ พ.อ.หญิง ปภากร เบญจขันธ์ พร้อมคณะ วช., คณะผู้วิจัยม.ศรีวิชัย, ผู้เเทนจาก กอ.รมน.จังหวัด น.ธ., ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทางนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ สำหรับ “เครื่องอัดก้อนเห็ดอัตโนมัติ ชนิด ๔ หัว”...

..อ่านต่อ
17 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖ พล.ต. ธารา ปัญญาจันทร์ รองผอ.ศปนย.จชต. เเละ พ.อ.หญิง ปภากร เบญจขันธ์ พร้อมคณะ เดินทางไปศูนย์ เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ “ศูนย์บ่มเพาะต้นกล้าชีวิต บ้านสุไหงบาลา” อ.เมือง จว.น.ธ. เป็นกลุ่มเครือข่ายในโครงการ คำตอบ อยู่ที่ตำบล...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน., พล.ต.ธารา ปัญญาจันทร์ รอง ผอ ศปนย.จชต. พร้อมด้วยกำลังพล รวม ๕ นาย ลงพื้นที่...

..อ่านต่อ
10 มี.ค. 2566

พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 36 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 356 รายการ