วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

4 ก.ค. 2566

วันที่ ๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๑๙ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอัดเม็ด และเครื่องบดสับสำหรับทำอาหารสัตว์ได้ ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2566

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำข้าราชการ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เครื่องอัฐบริขาร และปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนสถาน ณ วัดสำเภาเชย...

..อ่านต่อ
3 ก.ค. 2566

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำคณะ ศปป.๕ กอ.รมน. และ ศปนย.จชต. เข้าพบ นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อหารือแนวทาง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล”...

..อ่านต่อ
27 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม โครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล" สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒...

..อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๒ การเฟ้นหากลุ่มและผู้นำชุมชนที่เข้มแข็...

..อ่านต่อ
25 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล“ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
24 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ “คำตอบ อยู่ที่ตำบล “ สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ ๑ รุ่นที่ ๑...

..อ่านต่อ
14 มิ.ย. 2566

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ ปรมน.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ พ.ต. วิวัฒน์ เสลาโชติ...

..อ่านต่อ
2 มิ.ย. 2566

วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ จว.ย.ล. เพื่อพบปะมวลชนให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมุสตอฟา ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ย.ล....

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 38 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 377 รายการ