วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

11 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ พร้อมคณะฯ พบปะหารือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา​ จชต. (ศปบ.จชต.)​ เรื่องความคืบหน้าการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนาโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ จชต. ศึกษาภาษาไทย และเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มมากขึ้น และปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต.ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จว.ป.น....

..อ่านต่อ
10 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป ๕ กอ.ร​มน. พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ตชด. จำนวน ๓,๐๐๐ อัตรา จาก กกล.ตชด.จชต. และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๗ เมืองหลักของ กกล.ตร.จชต. รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต. ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม กกล.ตร.จชต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ย.ล....

..อ่านต่อ
9 ก.ย. 2563

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุประบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จว.ป.น. และปัญหาข้อขัดข้อง ณ ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กกล.ตร.จว.ป.น. ภายใน สภ.เมืองปัตตานี...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก ครบรอบปีที่ี ๓๔ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ภายในกองบัญชาการกองทัพบก...

..อ่านต่อ
20 ส.ค. 2563

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กกล.ทอ.ฉก.๙ ณ ห้องประชุม กกล.ทอ.ฉก.๙ อ.หนองจิก จว.ป.น....

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 2563

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ อ.ยะรัง จว.ป.น....

..อ่านต่อ
11 ส.ค. 2563

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ​พระ​นางเจ้าสิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
24 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (จ.ส.ท.) ให้กับ จ.ส.ต.อนุสรณ์ เขียวพรม เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี หน.นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี...

..อ่านต่อ
15 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน....

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 206 รายการ