วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

16 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “คำตอบอยู่ที่ตำบล” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้นำมวลชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปันสู่ความยั่งยืน ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม C.S. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2564

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ " คำตอบอยู่ที่ตำบล" โดยมีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้สนใจ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ กลุ่ม (ประมาณ ๔๘๐ คน) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธ.ค. ๖๔ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี...

..อ่านต่อ
8 ธ.ค. 2564

๘ ธ.ค. ๖๔ กอ.รมน. จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. เป็นประธานฯ...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
3 ธ.ค. 2564

วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ณ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรรวิหาร เขตดุสิต กทม....

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.อ.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ผอ.สง.ปรมน.ทบ.(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมทางสายการบังคับบัญชา และการบริหารจัดการกำลังพลของหน่วย สง.ปรมน.ทบ. เพื่อรับทราบสถานภาพกำลังพล การช่วยราชการ พันธกิจ ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือสนับสนุน โดยมี พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ศปป.๕ ปรมน.ทบ. ร่วมให้การต้อนรับ...

..อ่านต่อ
2 ธ.ค. 2564

วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ กอ.รมน. และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.โดยมี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
24 พ.ย. 2564

วันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางประสานการปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ จชต. เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน และคัดเลือกตำบลต้นแบบตามโครงการ "คำตอบ อยู่ที่ตำบล” พร้อมทั้งประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการอบรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแบ่งปัน ในพื้นที่ภาคใต้...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ ร.อ.อรรถพร จันทรศรี ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.5 ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง กรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พล.อ.สมคิด ทับทิม ที่ปรึกษา ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมหารือ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง “ สถาบันความร่วมมือวิจัยความพอเพียง ”...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 233 รายการ