วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ ลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจ เครือข่ายมวลชน...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าหารือข้อราชการและประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติหน่วย สล.คปต.สน. ณ พล ร. ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย...

..อ่านต่อ
23 พ.ค. 2566

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.และ คณะฯ เข้าพบปะ และให้กำลังใจเครือข่ายมวลชน...

..อ่านต่อ
15 พ.ค. 2566

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. พร้อมด้วย พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. , พล.ต. ธารา ปัญญาจันทร์ รอง.ผอ.ศปนย.จชต. และ พ.อ.วราวุฒิ มักการุณ ผอ.สมค.ศปป.๕ กอ.รมน. เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับหน่วย ศปนย. จชต. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 2566

พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
25 เม.ย. 2566

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน., พ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. และผู้แทนจาก กอ.รมน.ส่วนกลาง ประกอบด้วย พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง รอง ผอ.สมท.กอ.รมน., พ.อ.บรรจบ แข็งขัน ผอ.ปส.สลก.กอ.รมน. และ พ.อ.พีระเศรษฐ์ ชุณหเพสย์ ผอ.ปส.สนย.กอ.รมน. เดินทางไปประสานการปฏิบัติ และร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการในพื้นที่ จชต....

..อ่านต่อ
12 เม.ย. 2566

วันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระ พร้อมทั้งรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี...

..อ่านต่อ
11 เม.ย. 2566

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยผู้บริหาร ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
หน้า 9 จาก 38 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 375 รายการ