วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567

กิจกรรมภายใน ศปป.๕

16 ก.พ. 2567

วันศุกร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจำปี ๒๕๖๗...

..อ่านต่อ
14 ก.พ. 2567

วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

..อ่านต่อ
12 ก.พ. 2567

วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติงาน ศปป.๕ กอ.รมน. ณ สนามฟุตบอล ม.๑ รอ....

..อ่านต่อ
24 ม.ค. 2567

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ณ บริเวณห้องโถง อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
12 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของกำลังพล ทบ. สังกัด สง.ปรมน.ทบ. และข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน....

..อ่านต่อ
10 ม.ค. 2567

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต. สถิตย์ บุญเมือง รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.ศปนย.จชต. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการข่าว...

..อ่านต่อ
3 ม.ค. 2567

วันที่ ๓ ม.ค. ๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร...

..อ่านต่อ
25 ธ.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๖, ๑๓.๐๐ พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป ๕ กอ.รมน เข้าร่วมการประชุมฯการหารือเกี่ยวกับแผนรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี ๒๕๖๗...

..อ่านต่อ
16 ธ.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) รับฟังการบรรยายการดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ...

..อ่านต่อ
15 ธ.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) รับฟังการบรรยายการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 37 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 370 รายการ