วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลในการดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวทางแลกเปลี่ยน ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กใน จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.- ระดับพื้นที่ : กอ.รมน. ภาค ๔ สน., พลังงานจังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส เป็นต้น - ให้นำถังแก๊สเหล็กหมดอายุออกนอกพื้นที่ เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๖๒ - ถังแก๊สเหล็กที่เหลือ ดำเนินการ

 11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลในการดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนวทางแลกเปลี่ยน ถังแก๊สคอมโพสิตแทนถังแก๊สเหล็กใน จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้.-
ระดับพื้นที่ : กอ.รมน. ภาค ๔ สน., พลังงานจังหวัดยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส เป็นต้น
- ให้นำถังแก๊สเหล็กหมดอายุออกนอกพื้นที่ เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. ๖๒
- ถังแก๊สเหล็กที่เหลือ ดำเนินการแลกเปลี่ยนให้ แล้วเสร็จ ก.ย. ๖๒
ระดับส่วนกลาง :
- กรมธุรกิจพลังงาน เร่งเจรจาบริษัทผู้ค้าก๊าซ ทั้ง ๔ บริษัท วางแผนแลกเปลี่ยนที่ชัดเจน

ความคิดเห็น