วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปในขั้นต้นดังนี้.- มาตรการระยะสั้น : ให้ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. พิจารณาออกคำสั่ง หรือ ประกาศ ตามอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ฯ เพื่อดำเนินการ ๔ ประเด็น คือ ๑. เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ด หลังสงกรานต์ จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ( ๑.๕ ล้านหมายเลข) ๒. พิจารณาจัดจุดบริการลงทะเบ

 11 เม.ย. 2562

วันที่ ๕ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ในฐานะ รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สรุปในขั้นต้นดังนี้.-
มาตรการระยะสั้น :
ให้ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. พิจารณาออกคำสั่ง หรือ ประกาศ ตามอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน ฯ เพื่อดำเนินการ ๔ ประเด็น คือ
๑. เร่งดำเนินการลงทะเบียนซิมการ์ด หลังสงกรานต์ จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ( ๑.๕ ล้านหมายเลข)
๒. พิจารณาจัดจุดบริการลงทะเบียนซิมการ์ด
๓. พิจารณาการยกเลิกประกาศกระทรวงเทคโนโลยี เกี่ยวกับการลงทะเบียน ฯ ที่เคยออกไว้ก่อน
๔. การสนับสนุนงบประมาณของ กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามความเหมาะสม
มาตรการระยะยาว :
กสทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ความคิดเห็น