วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำวารสารเพื่อใต้สันติสุข มอบให้ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙๑๘ เล่ม

 17 พ.ค. 2562

เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๒ สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำวารสารเพื่อใต้สันติสุข มอบให้ ผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี, เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สำนักจุฬาราชมนตรี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙๑๘ เล่ม

ความคิดเห็น