วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) นำคณะเจ้าหน้าที่ สบพ.ศปป.๕ ฯ ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน Media Visit ครั้งที่ ๑/๖๒ พบปะพูดคุยกับ คุณนพดล ก่อนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท. และคณะบรรณาธิการข่าว ฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขอบคุณที่นำเสนอข่าว จชต. ไปในทิศทางที่ดี น่าสนใจ ข่าวสารที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา จชต. ที่ถูกต้อง โดย ศปป.๕ ฯ สามารถสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบาย การพัฒนาภาคใต้ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมห

 23 พ.ค. 2562

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) นำคณะเจ้าหน้าที่ สบพ.ศปป.๕ ฯ ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน Media Visit ครั้งที่ ๑/๖๒ พบปะพูดคุยกับ คุณนพดล ก่อนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท. และคณะบรรณาธิการข่าว ฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขอบคุณที่นำเสนอข่าว จชต. ไปในทิศทางที่ดี น่าสนใจ ข่าวสารที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา จชต. ที่ถูกต้อง โดย ศปป.๕ ฯ สามารถสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบาย การพัฒนาภาคใต้ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องส่งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของทางสถานี ฯ

ความคิดเห็น