วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) และคณะ ฯ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เข้าพบคุณ บัญชา แข็งขัน บรรณาธิการข่าว และคณะ ฯ โดยประเด็นสนทนาในเรื่องของการร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ จชต., การนำเสนอข่าวการเมืองในพื้นที่ จชต. หลังการเลือกตั้ง ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จุดประเด็นให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวที่ยังไม่มีใครรู้ และขอบคุณ ทางช่อง ONE ที่ให้ความสนใจและนำเสนอข่าวในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง

 23 พ.ค. 2562

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔:๐๐ น. พล.ต. สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๒) และคณะ ฯ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE เข้าพบคุณ บัญชา แข็งขัน บรรณาธิการข่าว และคณะ ฯ โดยประเด็นสนทนาในเรื่องของการร่วมมือช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ จชต., การนำเสนอข่าวการเมืองในพื้นที่ จชต. หลังการเลือกตั้ง ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร จุดประเด็นให้ทีมข่าวนำเสนอข่าวที่ยังไม่มีใครรู้ และขอบคุณ ทางช่อง ONE ที่ให้ความสนใจและนำเสนอข่าวในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น