วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. (๑) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ครั้งที่ ๒/๖๒ ๒.๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ คณะ Press Tour พบปะพูดคุยกับ คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส, รับฟังบรรยายสรุปจาก พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน, รั

 31 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ค. ๖๒ พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. (๑) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง รวม ๓๐ คน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ครั้งที่ ๒/๖๒
๒.๑ วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ คณะ Press Tour พบปะพูดคุยกับ คุณมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส, รับฟังบรรยายสรุปจาก พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน, รับฟังบรรยายสรุปจาก พ.อ. ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ถึงพื้นที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ตลอดจนแนวชายแดนไทย มาเลเซีย ณ ห้องประชุมร้านอาหารมังกรทอง, รับฟังบรรยายสรุปการควบคุมพื้นที่ แผน รปภ.เมืองสุไหงโก-ลก ของ ฉก.นราธิวาส ๓๐, รับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองการค้าชายแดน และมาตรการควบคุม สินค้าเกษตร จาก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก, การบรรยายสรุป เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกันรณรงค์ เปิดเบาะ จาก พ.ต.อ. ศุภกร พึ่งรศ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก ณ ห้องประชุม ศปก. อ.สุไหงโก-ลก, เยี่ยมชมบรรยากาศการปรับภูมิทัศน์ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก, ดูมาตรการ รปภ.เมืองสุไหงโก-ลก ร่วมกันรณรงค์ “เปิดเบาะ” ๔ ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจบุญลาภ, ด่านตรวจโปรคอม อำเภอเมืองสุไหงโก-ลก, ด่านตรวจเซเว่น สภ. สุไหงโก-ลก, ด่าน Pop Up (ด่านลอย) หน้าโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

ความคิดเห็น