วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ฮาลาบาลา อ.แว้ง, ชมสะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย และเยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง บูเก๊ะตา, รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ (ฉก.ทพ.๑๑), รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และกองร้อย ปชด.ของ พัน ร.เชิงรุก ณ ห้องประชุม บก.ฉก. ทพ.๑๑, เยี่ยมชมจุดตรวจท่าข้ามบาโอ๊ะ, เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์ปาโจ อ.สุคิริน โดย พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ มาเยี่ย

 31 พ.ค. 2562

๒.๒ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ฮาลาบาลา อ.แว้ง, ชมสะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา มาเลเซีย และเยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมือง บูเก๊ะตา, รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๑๑ (ฉก.ทพ.๑๑), รับฟังบรรยายสรุปการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และกองร้อย ปชด.ของ พัน ร.เชิงรุก ณ ห้องประชุม บก.ฉก. ทพ.๑๑, เยี่ยมชมจุดตรวจท่าข้ามบาโอ๊ะ, เดินทางไปโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ไอร์ปาโจ อ.สุคิริน โดย พล.ต. สมพล ปานกุล รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ มาเยี่ยมเยียนคณะ Press Tour พร้อมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนส่วนกลาง, ชมการสาธิต ร่อนทองคำจากแม่น้ำ บริเวณตำบลภูเขาทอง, เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และไปเหมืองแร่ทองคำโต๊ะโมะ จุดสกัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น