วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปเยี่ยมชม และสาธิตการทำปลากุเลา ที่ร้านบ้านกุเลาทอง แม่แป้นตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 31 พ.ค. 2562

๒.๓ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ คณะ Press Tour เดินทางไปเยี่ยมชม และสาธิตการทำปลากุเลา ที่ร้านบ้านกุเลาทอง แม่แป้นตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น