วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ

 7 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และกำลังพล ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๑ พรรษา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ฯ

ความคิดเห็น