วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ นิวส์ทีวีช่อง ๑๘ โดย ดร.ประภา ศรีนวลนัด เหตระกูล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจาก ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมแนะนำแนวทางการนำเสนอของ New TV โดยเป็นสถานี ที่เน้นการนำเสนอสารคดี และกำลังจะเพิ่มช่วงข่าว ซึ่งการนำเสนอข่าวก็จะเป็นแนวสร้างสรรค์ ไม่เน้นนำเสนอข่าวรุนแรง เช่นเดียวกับ คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว ได้กล่าวเสริมว่า โดยส่วนตัวที่ผ่านมาทำงานร่ว

 14 มิ.ย. 2562

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม ผช.ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ เดินทางไปสถานีโทรทัศน์ นิวส์ทีวีช่อง ๑๘ โดย ดร.ประภา ศรีนวลนัด เหตระกูล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจาก ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมแนะนำแนวทางการนำเสนอของ New TV โดยเป็นสถานี ที่เน้นการนำเสนอสารคดี และกำลังจะเพิ่มช่วงข่าว ซึ่งการนำเสนอข่าวก็จะเป็นแนวสร้างสรรค์ ไม่เน้นนำเสนอข่าวรุนแรง เช่นเดียวกับ คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว ได้กล่าวเสริมว่า โดยส่วนตัวที่ผ่านมาทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ ๔ มาตลอด ได้ลงพื้นที่บ่อยประมาณเดือนละครั้ง ซึ่งทำให้เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอย่างมาก การได้พบปะกันครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามากขึ้น

ความคิดเห็น