วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

 25 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๑:๐๐ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมทำความสะอาด คลองเปรมประชากร บริเวณบึงมักกะสัน ทางยกระดับถนนดินแดง - พระราม ๙ ตามโครงการมวลชนจิตอาสา “คน รัก คลองเปรมประชากร ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

ความคิดเห็น