วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดทรายขาว โดยมี นายอับดุลเลาะ ดาเล็ม ดาเบ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนายสมาน สิปูเต๊ะ กำนันตำบลทรายขาวมาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่บ้านทรายขาว เยี่ยมชมมัสยิดนัจมุดดีน อายุกว่า ๓๐๐ ปี รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา และเวลา ๑๓๐๐ ได้เดินทางไปดูการทอผ้าของกลุ่ม ทอผ้าตำบลทรายขาว ซึ

 28 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐:๓๐ น. พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หัวหน้าคณะเดินทาง พาสื่อมวลชนส่วนกลางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดทรายขาว โดยมี นายอับดุลเลาะ ดาเล็ม ดาเบ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และนายสมาน สิปูเต๊ะ กำนันตำบลทรายขาวมาให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่บ้านทรายขาว เยี่ยมชมมัสยิดนัจมุดดีน อายุกว่า ๓๐๐ ปี รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา และเวลา ๑๓๐๐ ได้เดินทางไปดูการทอผ้าของกลุ่ม ทอผ้าตำบลทรายขาว ซึ่งผลิตผ้าไหมลายจวนตานี โดย คุณรัชดาพร พรหมสุข ประธานกลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาว เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น