วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564

วันที่ 26 - 30 ส.ค. 62 พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ และ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๕ ในพื้นที่ จว.ย.ล. ดังนี้ ๑. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านราโมง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษา ๒ ระบบ ในปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรอิสลามแบบเข้มข้น โดยมีทั้งหลักสูตรสามัญและศาสนาอิสลาม ตั้งแ

 29 ส.ค. 2562

วันที่ 26 - 30 ส.ค. 62 พล.ต. บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๑) เป็นหัวหน้าคณะ และ พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชม และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา จชต. ในโครงการพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๕ ในพื้นที่ จว.ย.ล. ดังนี้
๑. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านราโมง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษา ๒ ระบบ ในปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรอิสลามแบบเข้มข้น โดยมีทั้งหลักสูตรสามัญและศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต., คุณโกมุท รุยอ่อน ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ และ นายบาฮารอดิง ผอ.โรงเรียนบ้านราโมง ณ โรงเรียนบ้านราโมง อ.เบตง จว.ย.ล.
๒. เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภารกิจ ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติงานของ ฐานปฏิบัติการชุดพิทักษ์ป่า (ป่าบาลา–ฮาลา) ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของ ตชด. ทำงานร่วมกับ กอ.รมน. และกรมป่าไม้ ในการพิทักษ์ป่า

ความคิดเห็น