วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณามอบเครื่องหมายยศ พล.ต. ให้กับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ศปป.๕ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ รวมจำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.

 20 ก.ย. 2562

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๓:๓๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้กรุณามอบเครื่องหมายยศ พล.ต. ให้กับกำลังพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล ศปป.๕ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุ รวมจำนวน ๔ นาย ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น