วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. คณะ ผอ.ศปป.๕ เข้าเยี่ยมคำนับ หารือ พล.ท.สมพล ปานกุล มทน.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

 29 ต.ค. 2562

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๑:๐๐ น. คณะ ผอ.ศปป.๕ เข้าเยี่ยมคำนับ หารือ พล.ท.สมพล ปานกุล มทน.๔/ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.ณ ห้องรับรอง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

เวลา ๑๓:๐๐ น. ประชุมหารือกับ กกล.ตร.จชต.เพื่อขอรับทราบแผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กกล.ตร.จชต.โดยมี ผอ.ศปป.๕ เป็นประธาน

เวลา ๑๕:๐๐ น. ประชุมหารือกับ ผช.เลขาธิการ ศอ.บต.เพื่อขอรับทราบแผนการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.โดยมี ผอ.ศปป.๕ เป็นประธาน

ความคิดเห็น