วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัฒนา เลี้ยงนาค หน.ฝ่ายประสานงานและการปฏิบัติ สบพ. ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ นโยบายการบริหาร​และการพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C รร. เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

 29 ต.ค. 2562

๒๙ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.อ.สุรวิทย์ รัตนประทุม ผช.ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัฒนา เลี้ยงนาค หน.ฝ่ายประสานงานและการปฏิบัติ สบพ. ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)​ นโยบายการบริหาร​และการพัฒนา จชต. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C รร. เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น