วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ รอง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.(กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม

 31 ต.ค. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.พิชญุตม์ เงินแถบ รอง ผอ.สบพ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.(กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม

ความคิดเห็น