วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ และได้ประสานการปฏิบัติให้ ศอ.บต.สน.ในการสนับสนุน กอ.รมน.ภาค.๔ สน.

 27 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ และดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ และได้ประสานการปฏิบัติให้ ศอ.บต.สน.ในการสนับสนุน กอ.รมน.ภาค.๔ สน.เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมประสานการปฏิบัติเพื่อขอรับทราบแผนการปฏิบัติของ ฉก.นราธิวาส ปี ๖๓, การประเมินผล ชคต. (๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง) และปัญหาที่ต้องแก้ไขในระดับนโยบาย ณ ห้องประุชม ฉก.นราธิวาสเวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาศิษฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหารือและประสานการปฏิบัติกับ ฉก.ปัตตานี ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ปัตตานี พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ชคต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ป.น.

ความคิดเห็น