วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมอวยพร และขอรับพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.

 24 ธ.ค. 2562

วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมอวยพร และขอรับพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ จาก พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมอำนวยพรเลขาธิการ กอ.รมน.เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.และในเวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมด้วยข้าราชการ ศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กำลังพล กอ.รมน.เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ สวนรื่นฤดี กอ.รมน.

ความคิดเห็น