วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ บก.ทบ. เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณนักรบไทยผู้พลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

 18 ม.ค. 2563

เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. และร่วมประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ บก.ทบ. เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณนักรบไทยผู้พลีชีพเพื่อชาติ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

ความคิดเห็น