วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ส.ท.หญิง อนุสรา มีเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศ เป็น ส.อ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีด้วย

 11 มี.ค. 2563

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ ส.ท.หญิง อนุสรา มีเรือง เจ้าพนักงานธุรการ ส่วนสนับสนุน ศปป.๕ กอ.รมน. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศ เป็น ส.อ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธีด้วย

ความคิดเห็น