วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการส่งมอบ และการแบ่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ระหว่าง กอ.รมน.(กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) กับ กระทรวงมหาดไทย

 11 มี.ค. 2563

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการส่งมอบ และการแบ่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต.ระหว่าง กอ.รมน.(กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) กับ กระทรวงมหาดไทย ( กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยมี พล.ท.เพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (พล.อ.ปราการ ชลยุทธ)​ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมช., สล.คปต., กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ มท. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. ในกองบัญชาการกองทัพบก

ความคิดเห็น