วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วา​สิ​ฏ​ฐ​์ ​มณี​โชติ​ ผอ.ศปป.๕ กอ.​รม​น./รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ กกล.ตร.จชต. อ.เมือง จว.ย.ล.

 20 มี.ค. 2563

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ท.วา​สิ​ฏ​ฐ​์​ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป.๕ กอ.​รม​น./รอง ผอ.สล.คปต. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ กกล.ตร.จชต. อ.เมือง จว.ย.ล.และเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นประธานประชุมบูรณาการ CCTV ณ ห้องประชุมสขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ศูนย์ CCTV สขว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ประชุมจัดระเบียบชายแดนไทย - มาเลเซีย (แม่น้ำสุไหงโก - ลก) ณ ฉก.นราธิวาส ต.กะลุวออ.เมือง จว.น.ธ.

ความคิดเห็น