วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปนย.ฯ นำเครืองอุปโภค บริโภคแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ณ ชุมชนตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามโครงการรัฐร่วมใจต้านภัย COVID-19

 25 เม.ย. 2563

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ประวีร์ ชิณวงศ์พรหม รอง ผอ.ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยกำลังพล ศปนย.ฯ นำเครืองอุปโภค บริโภคแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ณ ชุมชนตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตามโครงการรัฐร่วมใจต้านภัย COVID-19

ความคิดเห็น