วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ พ.อ. สุขเกษม โมรากุล และ พ.อ.หญิง วิไลวรรณ เพิ่มศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี ศปป.๕ กอ.รมน.

 20 พ.ค. 2563

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับ พ.อ. สุขเกษม โมรากุล และ พ.อ.หญิง วิไลวรรณ เพิ่มศิลป์ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธี ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น