วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.

 15 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโครงสร้างการจัด และอัตรากำลัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น