วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล

 24 ก.ค. 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๖๓ ณ ห้อง ๒๑๑ อาคาร ๒ กองบัญชาการกองทัพบก

ความคิดเห็น