วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ อ.ยะรัง จว.ป.น.

 19 ส.ค. 2563

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของ ศปนย.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ศปนย.ฯ อ.ยะรัง จว.ป.น.เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ บก.ควบคุม อส.จชต. ณ ห้องประชุม บก.ควบคุม อส.จชต. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น.เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ บก.กกล.ตชด.จชต. ณ ห้องประชุม บก.กกล.ตชด.จชต. ค่ายพญาลิไท อ.เมือง จว.ย.ล.

ความคิดเห็น