วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุประบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จว.ป.น. และปัญหาข้อขัดข้อง ณ ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กกล.ตร.จว.ป.น. ภายใน สภ.เมืองปัตตานี

 9 ก.ย. 2563

วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุประบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จว.ป.น. และปัญหาข้อขัดข้อง ณ ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ กกล.ตร.จว.ป.น. ภายใน สภ.เมืองปัตตานี

ความคิดเห็น