วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป ๕ กอ.ร​มน. พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ตชด. จำนวน ๓,๐๐๐ อัตรา จาก กกล.ตชด.จชต. และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๗ เมืองหลักของ กกล.ตร.จชต. รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต. ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม กกล.ตร.จชต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ย.ล.

 10 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ ผอ.ศปป ๕ กอ.ร​มน. พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ตชด. จำนวน ๓,๐๐๐ อัตรา จาก กกล.ตชด.จชต. และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ ๗ เมืองหลักของ กกล.ตร.จชต. รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต. ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม กกล.ตร.จชต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ย.ล.วันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​​ พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จว.ส.ข. และความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมถึง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญ ในมิติด้านการพัฒนา ประจำไตรมาส ๓, แผนปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๖๔ ของ ศอ.บต. และปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต.ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ย.ล.

ความคิดเห็น