วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ส.อ. อัศวิน ศรีสวัสดิ์ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น (เป็น ร.ต.) ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

 28 ก.ย. 2563

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ จ.ส.อ. อัศวิน ศรีสวัสดิ์ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น (เป็น ร.ต.) ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น