วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต.ให้กับ นาย ศุภภัสสร์ บุรีแก้ว ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

 8 ต.ค. 2563

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ส.ต.ให้กับ นาย ศุภภัสสร์ บุรีแก้ว ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน.

ความคิดเห็น