วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ/เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่จชต. เพื่อมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.และกองกำลังป้องกันชายแดน โดยมีพล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ร่วมคณะเดินทาง

 29 ต.ค. 2564

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๔ พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ/เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่จชต. เพื่อมอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.และกองกำลังป้องกันชายแดน โดยมีพล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป. ๕ กอ.รมน. ร่วมคณะเดินทาง

ความคิดเห็น