วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์​ นโยบาย​ และข้อสั่ง​การของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่ จชต.ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ต.ค. ๖๔

 29 ต.ค. 2564

พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์​ นโยบาย​ และข้อสั่ง​การของผู้บังคับบัญชา ในพื้นที่ จชต.ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ต.ค. ๖๔ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​พื้นฐานของ กอ.รมน. กับ มทภ.๔ และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูลรวมทั้งตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์​ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปนย.จชต.)​ เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการทหารพันธ์ุดี พล.พัฒนา ๔ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาสและโครงการพัฒนาต่างๆตามหลักยุทธศาสตร์พระราชทานในพื้นที่อีกด้วย

ความคิดเห็น