วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.ชนาวุธ บุตรกินรี รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑) เดินทางมารับทราบการปฏิบัติงานของ ศปป.๕.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ให้การต้อนรับ

 4 พ.ย. 2564

วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.ชนาวุธ บุตรกินรี รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑) เดินทางมารับทราบการปฏิบัติงานของ ศปป.๕.กอ.รมน. ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน.โดยมี พล.ต.บุญชัย เกษตรตระการ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.ให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น