วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ ร.อ.อรรถพร จันทรศรี ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.5 ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔

 18 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ ร.อ.อรรถพร จันทรศรี ตำแหน่ง​ นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายธุรการและการเงิน สสน.ศปป.5 ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔

ความคิดเห็น